آثار برای داوری اولیه به هیات داوران ارائه شد

پس از استقبال کم نظیر هنرمندان از جشنواره و تمدید مهلت ارسال آثار تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه سال جاری، روابط عمومی جشنواره ی مادر پایان این مهلت را اعلام نمودند.
آثار برای داوری اولیه به هیات داوران ارایه شده است ودر دست بررسی است

بدیهی است زین پس و با اتمام مهلت ارسال آثار دبیرخانه ی جشنواره هیچ اثری را پذیرا نخواهد بود و مسئولیتی هم در قبال آثار ارسالی پس از زمان اعلام شده نخواهد داشت.
روابط عمومی جشنواره مادر در ادامه به زمان برگزاری جشنواره اشاره کردند و افزودند: زمان برگزاری دومین جشنواره ی ملی مادر پانزدهم اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد .

نوشته‌های تازه

بایگانی‌ها

دسته‌ها

به  مخاطبین جشنواره  ملی “مادر”  بپیوندید