مراسم داوری و انتخاب بخش عکس “دومین جشنواره ملی فیلم و عکس مادر” انجام و آثار برگزیده انتخاب شدند.

مراسم داوری و انتخاب بخش عکس “دومین جشنواره ملی فیلم و عکس مادر” انجام و آثار برگزیده انتخاب شدند.
و با صاحبان آثار برگزیده برای دریافت اطلاعات تکمیلی از طرف دبیرخانه جشنواره تماس گرفته خواهد شد.
لازم به ذکر است در روزهای آینده اسامی برگزیدگان در سایت و شبکه های مجازی جشنواره قرار خواهد گرفت.

نوشته‌های تازه

بایگانی‌ها

دسته‌ها

به  مخاطبین جشنواره  ملی “مادر”  بپیوندید