مراسم داوری و انتخاب بخش عکس “دومین جشنواره ملی فیلم و عکس مادر” انجام و آثار برگزیده انتخاب شدند.

مراسم داوری و انتخاب بخش عکس “دومین جشنواره ملی فیلم و عکس مادر” انجام و آثار برگزیده انتخاب شدند.
آثار برگزیده به شرح زیر انتخاب شده و در روز اختتامیه نمایشگاهی از این آثار برگزار خواهد شد.
همچنین از هنرمندان برگزیده به رسم یادبود با حضور داوران و پیشکسوتان تقدیر خواهد شد.

نوشته‌های تازه

بایگانی‌ها

دسته‌ها

به  مخاطبین جشنواره  ملی “مادر”  بپیوندید