حسین نظری: توسعه فرهنگ مادری در جامعه، ماموریت اصلی جشنواره ملی مادر است.

حسین نظری مدیر برگزاری جشنواره ملی مادر در گفتگو با روابط عمومی جشنواره گفت: جشنواره ی “مادر” براساس این باور که زیر ساخت و ریشه ی هرگونه توسعه در کشور، منوط به پرورش افراد توانمند و متعهد در دامان خانواده ها و به ویژه مادران می باشد؛ طراحی شده است، اما نکته اینجاست که این مهم تا زمانی که مادران به سطح فرهنگ و دانش لازم، در حوزه های مختلف تربیت، ارتباطات انسانی، مدیریت بحران و…. نرسند، الکن خواهد شد.
وی افزود: ماموریت اصلی این جشنواره تکریم مقام زنان و مادران، ارائه ی راهکارهایی برای آسایش و آرامش بیشتر مادران و زنان و تعالی خانواده با تمرکز بر بالا بردن سطح معلومات و مهارت مادران و سایر اعضا است. برگزاری جشنواره های موضوعی، یکی از ابزارهای فرهنگ‌سازی و همچنین تقویت هویت فرهنگی اجتماع و به دنبال آن عموم افراد جامعه است. از آنجاکه لازم است مباحث مهم ارزشی به فرهنگ عمومی تبدیل و در میان اقشار مختلف جامعه نهادینه شوند، جشنواره ها به دلیل تأثیرگذاری روانی میتوانند بازوی اجرایی مطرح شدن ارزشها در کشور و کمک شایانی به فرهنگسازی و انتقال پیام به مخاطبین در اج تماع باشند.
مدیر برگزاری جشنواره ملی مادر تاکید کرد: توجه به نقش مادران و زنان، در «توسعه» که اصطلاحاً آن را «توسعه ی فرهنگ مادری»، نام نهاده‌ایم؛ با در نظر داشتن نیازهای جامعه در حوزه ی رشد و پیشرفت سرمایه های انسانی و پتانسیلهای موجود در آن، صورت می گیرد. این نوع از توسعه، رویدادی می باشد که ظرفیت و توانایی روانی همه ی افراد جامعه را از طریق مطرح کردن مفهوم مادری کردن و توصیف زوایای گوناگون آن در هنر و ادبیات، افزایش میدهد. این امر و همچنین ارج نهادن به مقام مادر مأموریت جشنواره ی مادر، است.
نظری در پایان اظهار امیدواری کرد و افزود: تمام تلاش خود را به کار برده ایم تا با حمایت همه جانبه ی مردم و مسئولین و رسانه بتوانیم گام های آغازین جشنواره ی ملی مادر را محکم و استوار برداریم.