لیست آثار راه یافته به بخش فیلم “دومین جشنواره ملی فیلم مادر”

پس از بررسی و تحلیل آثار دریافتی در بخش فیلم دومین جشنواره ملی مادر به صورت زیر با نظر داوران انتخاب شدند:

کارگردان نام فیلم قالب
داود جلیلی ننه هما داستانی
لیلا نخعی نان مستند
سعید نجاتی دابُر داستانی
عیسی بابایی یالمان مستند
مسلم آقاکوچک زاده بچه خرسها هم گریه می کنند تجربی
امیرعلی میردریکوند اسفوماتو مستند
سید پیام حسینی او داستانی
آکو زندکریمی و سامان حسین پور دیگری داستانی
فریدون عربی لاله مستند
سید مرتضی احمدی طلای کثیف داستانی
احمد احمدپور بانو و باروت مستند
آمنه منشی زاده پریوش پویا نمایی
سیدمصطفی فخاری نیری داستان عروسکها مستند
محسن جهانی سین آخر داستانی
محدصادق رمضانی مقدم آکولاد داستانی
ملیحه غلامزاده کلاف پویا نمایی
صمد علیزاده گیسو داستانی
بهنام بیرم وند خانم راول مستند
احمد خوش نیت از برای آزادی پویا نمایی
محسن نبوی لابلای درختان داستانی
مهدی باقری زمان تجربی
اشکان ساعدپناه جیژوان داستانی
آمین صحرایی مرگ تدریجی داستانی
سعید کریمی – پژمان امیرنژاد غلام و کنیز تجربی
کارگردان نام فیلم قالب
امید راستبین اتاق زایمان داستانی
امیر ابراهیم خلیلی استسعاد داستانی
نغمه مقصودلو مسافر کوچولو تجربی
علی گیتی نورد بازی داستانی
علی ثقفی فشار خون داستانی
سید مهدی موسوی برزکی عزیز داستانی
سید مهدی موسوی برزکی زخم مستند
سید مهدی موسوی برزکی زندگی شاید همین باشد مستند
فرشاد صالحی آنا (مادر) داستانی
مهدی صدیقی بی قرار پویانمایی
هاشم مسعودی مادر دانیل رضا مستند

نوشته‌های تازه

بایگانی‌ها

دسته‌ها

به  مخاطبین جشنواره  ملی “مادر”  بپیوندید