جشنواره ملی مادر۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۴:۰۲:۰۲

بخش فیلم

هنرمندان می توانند فیلم های کوتاه داستانی یا مستند خود را با زمانی کمتر از ۴۵ دقیقه به دبیرخانه ی جشنواره ارسال نمایند. در این بخش نیز بیش از تکنیک های بصری و ابزار حرفه ای مورد استفاده، مفهوم و تحلیل هنرمندانه ی اثر ملاک انتخاب و داوری خواهد بود.

ثبت نام

معرفی حامیان سازمانی

یخش عکس

در این بخش عکاسان می توانند حداکثر پنج عکس به همراه یک مجموعه عکس و بخش ویژه را به دبیرخانه ی جشنواره ارسال کنند. همچنین هر کدام از شرکت کنندگان می توانند در بخش مجموعه عکس مفهوم ارایه شده در تصاویر بیش از تکنیک های به کار گرفته شده برای داوری ملاک خواهد بود.

ثبت نام

به  مخاطبین جشنواره  ملی “مادر”  بپیوندید