ثبت نام بخش عکس

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • بخش اصلی

  -عکس‌های رنگی یا سیاه‌وسفید لازم است به‌صورت فایل با فرمت JPG و با کیفیت ۱۵۰۰ پیکسل ارسال شوند. - لطفا در هنگام بارگزاری آثارتان، به ارائه نسخه با کیفیت اثرتان در صورت راهیابی به نمایشگاه توجه داشته باشید.دبیرخانه جشنواره از پذیرش عکس های فاقد کیفیت و راهیابی به بخش مسابقه و نمایشگاه معذور است
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • مجموعه عکس

  -عکس‌های رنگی یا سیاه‌وسفید لازم است به‌صورت فایل با فرمت JPG و با کیفیت ۱۵۰۰ پیکسل ارسال شوند. - لطفا در هنگام بارگزاری آثارتان، به ارائه نسخه با کیفیت اثرتان در صورت راهیابی به نمایشگاه توجه داشته باشید.دبیرخانه جشنواره از پذیرش عکس های فاقد کیفیت و راهیابی به بخش مسابقه و نمایشگاه معذور است. ( حداقل ۳ عکس باید ارسال شود)
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • بخش ویژه

  -عکس‌های رنگی یا سیاه‌وسفید لازم است به‌صورت فایل با فرمت JPG و با کیفیت ۱۵۰۰ پیکسل ارسال شوند. - لطفا در هنگام بارگزاری آثارتان، به ارائه نسخه با کیفیت اثرتان در صورت راهیابی به نمایشگاه توجه داشته باشید.دبیرخانه جشنواره از پذیرش عکس های فاقد کیفیت و راهیابی به بخش مسابقه و نمایشگاه معذور است
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg.