مردان همیشه نیازمند مادران و همسران خود هستند

۱۳۹۸/۸/۱۴ ۱۲:۱۱:۲۷

مردان همیشه نیازمند مادران و همسران خود هستند علیرضا ریسیان کارگردان سینما نیز با اشاره به اینکه معمولا به مراسم های اختتامیه نمی رود گفت:  تعداد جشنواره هایی که من به مراسم اختتامیه آنها رفتم به 5 عدد نیز نمی رسد اما به مراسم اختتامیه جشنواره فیلم و عکس مادر آمدم زیرا مقام مادر برای من بسیار ارزشمند است. وی درحالیکه بغض کرده بود و به یاد مادر مرحومش افتاده بود گفت: قطعا پشت هر مرد بزرگی یک مادر بزرگتری بوده است و مردان همیشه نیازمند مادران و همسران خود هستند زیرا هیچ مردی در دنیا نمی تواند بدون داشتن [...]